You are here: Home » Car Sale » 1966 Mustang Coupé V8

1966 Mustang Coupé V8

289ci Automatik fir Färdeg ze restoréieren 7400€
Den Auto kennt natierlech mat allen Stecker wou drop wuaren befier ech alles opfmonteiert hun fir en ze sableieren.

FERREIRA Miguel Tel : 691 692 305

Hei ass d'Foto vum Daag wou ech en sicheng aangen sin: